Άγιος Σάββας Αχιλλέως ο δαιμόνων διώκτης: Όσοι πιστοί, αυτοί θα φανούν την στιγμήν εκείνην που θα κοσκινίσει ο αντίχριστος τα παιδιά του Χριστού μας!


Όλα αυτά τα οποία αγωνίζονται τώρα αυτοί οι μεγάλοι ο αντίχριστος τους βάζει.

Από αυτά τα οποία αγωνίζονται να ανακατατάξουν τον κόσμον, τα σύνορα των εθνών των λαών.

Εκείνα τα οποία υπήρχαν μέχρις αυτής της στιγμής προσπαθούν αυτοί να τα φέρουν ανάποδα.

Προσπαθούν να ενώσουν τον κόσμο διότι ο αντίχριστος δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει εάν δεν είναι ενωμένος ο κόσμος.

Εάν αυτήν την στιγμήν δεν εγένετο αυτή η ένωσις της Ευρώπης δεν θα μπορούσε ο αντίχριστος να κάνει τίποτα.

Ορμά τώρα πάνω εις το χρήμα.

Να ενώσει το χρήμα, ορμά δια να ενώσει τις σημαίες να γίνει μια σημαία, και δεν θα έχουμε την σημαία μας αύριο.

Ο Σταυρός που είναι πάνω εις την Σημαία μας δεν θα υπάρχει αύριο.

Θα κάνουν λέγει ένα στρατό, θα έχουν μια σημαία.

Θα κάνουν ένα χρήμα θα υπάρχει ένα χρήμα.

Δεν θα υπάρχει η δραχμή μας αύριο.

Αυτά όλα είναι σχέδια του αντιχρίστου διότι εάν δεν τα κάνει αυτά δεν θα μπορέσει να κηρύξει κυβέρνηση.

Δια αυτό τον λόγο «Στώμεν καλώς Στώμεν μετά φόβου»!

Όσοι πιστοί αυτοί θα φανούν την στιγμήν εκείνην που θα κοσκινίσει ο αντίχριστος τα παιδιά του Χριστού μας!

Πατήρ Σάββας Αχιλλέως †


Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη