Προσέχετε ἀπὸ τῶν Ἀρχιερέων ποὺ σήμερον δὲν ἀντελήφθησαν τὴν ἀπάτην τοῦ Κορωνοϊοῦ, διότι οὔτε αὔριον θὰ ἀντιληφθῶσιν τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου!

Μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.
Καὶ δὲν ἐννοῶ τόσον τὴν φυσικὴν πορείαν ὀπίσω αὐτῶν, ὅσον τὴν πνευματικήν, δηλαδὴ τὰ φρονήματά τους. Ἐφ᾿ ὅσον εὑρίσκονται ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἱερουργοῦν, τὰ Μυστήρια ποὺ ἐπιτελοῦν ἔχουν ἰσχῦν καὶ ἐνεργοῦν. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὅμως, ὅ,τι σᾶς λέγουν νὰ τὸ διυλίζετε.

Ludmilla Simone


αισχρές φωτογραφίες από το μακρινό 2021!
Πηγή: 
Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη