Οι ήρωες παραδείγματα πίστεως και αρετής. +Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης

«εὐαγγελίζουγῆχαρὰν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοὶ Θεοῦ τὴν δόξαν» (μεγαλυν. θ’ ωδή)Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη