Τί εἶναι ἡ θεολογία, ἀδολεσχία ἤ στοχασμός;


σ,σ 
Τραγικά αυτά που λέει ο μεταπατεριστής Δημητριάδος, ο οποίος θεωρεί τους Πατέρες στείρα συσσωρευμένη γνώση που δεν έχει την δυνατότητα να απαντήσει στα «σύγχρονα ερωτήματα». Αυτό αναλαμβάνουν να το κάνουν τα τζούφια αντίγραφα της εσπερίας, οι νέοι θολολόγοι που παράγει η βλάσφημη μεταπατερική σχολή στον Βόλο. Δεν θέλει να γίνει άγιος ο Δημητριάδος και το ‘χει ρίξει στο διάβασμα. Ξεκουμπιστείτε από την Πατρίδα μας. Μπορείτε;


Ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος μᾶλλον ἔχει παρανοήσει τὴν ἔννοιαν τῆς θεολογίας. Οὔτε ἡ ποσότης τῶν ἐνασχολουμένων οὔτε ἡ ἡλικία των οὔτε τὰ συνέδρια οὔτε ἡ τοποθέτησις ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ εἶναι θεολογία. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεταπατερικὴ ἀντίληψις περὶ θεολογίας, τὴν ὁποίαν ὑπηρετεῖ ἡ Ἀκαδημία του εἰς Βόλον. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει θεολογήσει διὰ μέσου τῶν Θεοφόρων Πατέρων καὶ θεολογεῖ διαρκῶς διὰ τῶν ἱ. μυστηρίων, ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι «φλυαρίαι» διὰ τὸ θεαθῆναι… Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ δηλώσεις του εἰς τὸν ραδιοφωνικὸν σταθμὸν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

«Σημασία ἔχει ὅτι ἦταν πολὺ ἐλπιδοφόρο ὅτι τόσοι ἄνθρωποι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ὀρθόδοξη θεολογία σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ κυρίως, πολλὰ νέα παιδιὰ ἀνάμεσά τους, πολλοὶ νέοι ἄνθρωποι ποὺ εἶναι μία ἐλπίδα γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀρκεῖ νὰ δημιουργηθοῦν οἱ προϋποθέσεις ὅλα αὐτὰ νὰ μποροῦν νὰ γίνουν μέσα καὶ βιώματα τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῶν πιστῶν μας… Μιὰ Ἐκκλησία ποὺ δὲν θεολογεῖ, εἶναι Ἐκκλησία; Καλούμεθα νὰ ἀπαντήσουμε στὰ σύγχρονα ἐρωτήματα, καλούμεθα νὰ ἔχουμε πάντοτε βεβαίως γνώμονα τὴν Παράδοσή μας, ἔχουμε τοὺς Πατέρες μας, ἔχουμε τὴν ἐμπειρία, ἀλλὰ αὐτὴ πρέπει νὰ τὴν ἐκφράσουμε καὶ στὸν σύγχρονο κόσμο καὶ οἱ νέοι μας θεολόγοι ἔχουν ἀναλάβει αὐτὴ τὴ μεγάλη εὐθύνη, ὁ καθένας ἀπ’ τὸ δικό του μετερίζι γι’ αὐτὸ τοὺς εὐχηθήκαμε καὶ ἐμεῖς νὰ φανοῦν ἀντάξιοι τῶν περιστάσεων καὶ νὰ φέρουν τὸ μήνυμα τῆς ὀρθοδοξίας σὲ ὅλο τὸν κόσμο μὲ τὴ δική τους παρουσία καὶ μὲ τὸν δικό τους ἔργο».


Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη