Ο Γέρων Γαβριήλ απαντάει – Είναι σχισματικός και εκτός Εκκλησίας όποιος διακόπτει την μνημόνευση; Επιτρέπεται ο έλεγχος (και από λαϊκούς) μέσα στην Εκκλησία; (βίντεο)σ.σ. Επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως. Πάντα επίκαιρη παλαιότερη παρέμβαση (απομαγνητοφωνημένη αυτήν την φορά) του Γέροντος Γαβριήλ για την διακοπή μνημόνευσης και τους Κανόνες της Εκκλησίας.


Γέροντα ευλόγησον. Να ρωτήσουμε κάτι για τα δογματικά. Λένε πάρα πολλοί ότι όποιος διακόπτει την μνημόνευση του Πατριάρχη αυτήν την στιγμή είναι εκτός Εκκλησίας, είναι το ίδιο με τους ζηλωτές. Τι έχετε να πείτε για αυτό;

Όποιος λέει ότι όποιος κόβει το μνημόσυνο είναι σχισματικός και εκτός της Εκκλησίας, αυτός είναι αιρετικός.

Γιατί είναι αιρετικός;

Γιατί την διακοπή του μνημοσύνου την θέσπισε ο 15ος Κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, επομένως κατηγορεί την Εκκλησία ότι είναι μπερδεμένη που θέσπισε αυτόν τον Κανόνα. Γι’ αυτό είναι αιρετικός.

Επίσης λένε κάποιοι ότι εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να ελέγχουμε τους ανωτέρους στα εκκλησιαστικά γιατί είναι αυτοί οι υπεύθυνοι, δηλαδή είτε ηγούμενοι, είτε δεσποτάδες.

Όποιος λέει ότι δεν επιτρέπεται ο έλεγχος στην Εκκλησία είναι αιρετικός, γιατί λέει αντίθετα απ’ ότι λέει η Εκκλησία.

Τί λέει ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο στην Έφεσο.

τοὺς [δὲἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν

Τί λέει στον μαθητή του τον Τίτο στην Κρήτη.

 ἔλεγξονἐπιτίμησονπαρακάλεσον

Και αλλού πάλι, αυτό ισχύει για αυτούς που έχουν πνευματική ηγεσία. Και οι λαϊκοί μπορούν να ελέγξουν.

καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε

Αυτό ισχύει για τους λαϊκούς. Όχι μόνο να μην συγκοινωνούμε αλλά και να ελέγχουμε.

Όσοι λένε ότι δεν επιτρέπεται α έλεγχος στην Εκκλησία είναι αιρετικοί. Γιατί η Εκκλησία θέσπισε τον έλεγχο.

Και ο Ιερός Χρυσόστομος που θεωρείται απ’ τους μεγαλύτερους Πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι ο πιο ελεγκτικός. Άσκησε έλεγχο περισσότερο απ’ όλους τους άλλους τους Πατέρες


Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη