«Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;»

Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ Γέροντος Εὐθυμίου
για τον ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό

Ὁ Σωτήρας μας Χριστός θεράπευε μόνο ὅσους ζητοῦσαν τήν θεραπεία. Τούς ἄλλους ἀσθενεῖς, πρίν τούς θεραπεύση, πρῶτα τούς ρωτοῦσε: «Θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». Οὔτε μᾶς θεραπεύει, οὔτε μᾶς σώζει χωρίς τήν θέλησή μας, καίτοι ἐπιθυμεῖ πολύ τήν σωτηρία μας. Δέν καταργεῖ τήν ἐλευθερία μας ὁ Θεός, σέβεται τό αὐτεξούσιο, πού ὁ ἴδιος μᾶς ἔδωσε. Κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο «Μή βουλομένους οὐ βιάζεται ὁ Θεός» (PG 51,143).


(Διαβάστε ὁλόκληρη τήν ἐπιστολή ΕΔΩ)


Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη