Γέροντας Γαβριήλ: Όσα μοναστήρια δέχτηκαν τους σχισματικούς, δε θα σωθούν! Να μην πηγαίνουμε σε αυτά!

Αφού τα μοναστήρια δέχτηκαν τους σχισματικούς… αυτό είναι τιμωρία από το Θεό! (Ο Γέροντας Γαβριήλ για τις καταστροφές στο Άγιο Όρος)


Αυτή η ομολογιακή και αποκαλυπτική Ομιλία του Γέροντα Γαβριήλ έγινε την Τρίτη της Διακαινησίμου του 2020. Παραθέτουμε ένα απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα από αυτή την Ομιλία και ένα σύντομο απόσπασμα του βίντεο:

[5:52] 
Προσκυνητής: – Για τις καταστροφές στο Άγιον Όρος πριν από μία εβδομάδα, τι έχετε να πείτε;

Γέροντας Γαβριήλ: – Εγώ, για τη φτωχή μου γνώμη είναι… Αφού το Άγιον Όρος, τα μοναστήρια δέχτηκαν τους σχισματικούς, τους αχειροτόνητους και αυτοχειροτόνητους και συμπροσευχήθηκαν μαζί τους και πήγαν και στην Ουκρανία και συμπροσευχήθηκαν και συλλειτούργησαν, αυτό είναι τιμωρία από το Θεό που κάνανε.

Προσκυνητής: Στα μεγάλα μοναστήρια που συλλειτούργησαν με τους σχισματικούς τύπου Επιφανίου, τι έχετε να πείτε;

Γέροντας Γαβριήλ: – Αυτοί, οι σχισματικοί της Ουκρανίας δεν θα σωθούνε. Όσα μοναστήρια τους δέχτηκαν και συλλειτούργησαν, συμπροσευχήθηκαν, τους κοινώνησαν, δεν θα σωθούνε και αυτοί. Ποιος μας το λέει αυτό; Μας το λέει ο νόμος του Θεού. Τι λέει ο 45ος Αποστολικός Κανόνας; «Ἐπίσκοπος ἤ πρεσβύτερος ἤ διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος, μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς κληρικοῖς ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω». Όλοι αυτοί που συλλειτούργησαν και συμπροσευχήθηκαν με τους σχισματικούς, σύμφωνα με τον Κανόνα αυτό, είναι αφορισμένοι και καθηρημένοι. Και σύμφωνα με τον Κανόνα της Δευτέρας Αντιοχείας Συνόδου, είναι ακοινώνητοι.

[7:33] 
Γέροντας Γαβριήλ: – Δεν είμαστε αμέτοχοι ευθύνης. 

Προσκυνητής: – Αλλά τι πρέπει να κάνουν οι πιστοί;

Γέροντας Γαβριήλ: – Δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε τέτοια μοναστ… (μοναστήρια που δέχτηκαν τους σχισματικούς και συλλειτούργησαν μαζί τους)

Για λόγους ενημέρωσης του αναγνωστικού μας κοινού προβάλλουμε ένα μικρό απόσπασμα από το σχετικό βίντεο το οποίο λάβαμε από το κανάλι ellas.


Πηγή:  katanixi.gr
Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη