π. Αυγουστίνος Καντιώτης: Κλείστε της τηλεοράσεις που οδηγούν στον όλεθρο – Φτάνει η προπαγάνδα από τους «εμπόρους των εθνών» & η πλύση εγκεφάλου από τους χρυσοπληρώμενους δημοσιογράφους


«ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΑΓΟΣ»


«…Ἡ τηλεόρασι μὲ τὶς ἐκπομπές της ἔβαλε κατὰ τῆς ἱστορίας τοῦ Ἔθνους, κατὰ τῶν ἡρωϊκῶν μορφῶν τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ ἰδίως κατὰ τῶν ἀειμνήστων κληρικῶν..., ὁ δὲ ὑπὲρ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος ἀγὼν διακωμωδεῖται ὡς ταξικὸς ἀγών….

Ἡ τηλεόρασι πολέμησε καὶ πολεμᾶ μέ ἀφροὺς λυσσασμένου σκύλου τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς πιστούς κληρικούς τοὺς ὁποίους μὲ ποικίλους τρόπους θέλει νὰ μειώση καὶ νὰ ἐξευτελίση στὴν συνείδησι τοῦ λαοῦ. Ἀντιθέτως κακοὶ κληρικοί…, ποὺ ἔγιναν ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων προβάλωνται ὡς σπουδαῖοι…!»
Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, κλεῖστε τὶς τηλεοράσεις!

Κλείνοντας τὶς τηλεοράσεις σας θὰ κάνετε ἔργο καθάρσεως τοῦ σπιτιοῦ σας. Θὰ διώξετε ἀπὸ τὸ οἰκογενειακό σας ἄσυλο τοὺς δαίμονες, ποὺ εἰσβάλλουν καὶ ῥυπαίνουν μὲ τὸ βρωμερὸ θέαμα κάθε τι ἑλληνικὸ καὶ χριστιανικό. Καὶ ὅπως δὲν θὰ ἐπιτρέπατε νὰ ἐγκατασταθῇ στὸ σπίτι σας μία περιβόητη πόρνη, ἕνας σεσημασμένος ἀπατεώνας, ἕνας αἱμοσταγὴς δολοφόνος, ἔτσι δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψετε διὰ τῆς τηλεοράσεως στοὺς νεοβαρβάρους τὴν εἴσοδο καὶ ἐγκατάστασι μέσα στὴν οἰκογένειά σας. Κλεῖστε, παρακαλῶ, σφραγίστε καὶ ἀπομακρύνετε τὴν τηλεόρασι, τὸ κουτὶ αὐτὸ τοῦ διαβόλου.
Καὶ ἀντὶ τῆς τηλεοράσεως, σᾶς παρακαλῶ, ἀνοῖξτε τὴν ἄλλη τηλεόρασι, τὴν τηλεόρασι τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ ἡ τηλεόρασι τοῦ οὐρανοῦ, ποὺ προβάλλει μπροστά μας τὰ σπουδαιότερα θεάματα, εἶνε ἡ ἁγία Γραφή.


Ὁ ἁμαρτωλὸς κόσμος, δυστυχῶς, αὐτὴ τὴν τηλεόρασι τὴν κρατάει κλεισμένη καὶ οὐδέποτε τὴν ἀνοίγει. Καὶ ἡ ἱερὰ Βίβλος μένει σκονισμένη σὲ κάποιο ράφι. Ἔκλεισε ὁ κόσμος τὰ αὐτιά του στὸ Θεό, καὶ τὰ ἄνοιξε στὸν διάβολο, στὴν τηλεόρασι. Καὶ ἰδού, ἔρχεται ὁ πνευματικὸς καὶ ὑλικὸς ὄλεθρος…
Θὰ χαρῶ χαρὰ μεγάλη, ἐὰν 10, 100, 1.000 Ἕλληνες Χριστιανοί, διαβάζοντας αὐτὲς τὶς γραμμές, πάρουν τὴν ἡρωικὴ ἀπόφασι νὰ κλείσουν τὴν τηλεόρασι καὶ ἀντὶ τῆς τηλεοράσεως ν᾽ ἀνοίξουν τὴν ἁγία Γραφή. Ἀλλὰ καὶ ἂν κανείς δὲν μ᾽ ἀκούση, θὰ πῶ κ᾽ ἐγώ· «Εἶπα καὶ ἐλαλήσα, ἁμαρτίαν οὐκ ἔχω». Σεῖς, ποὺ διαβάζετε τὰ λόγια αὐτά, ἐὰν δὲν ἐφαρμόσετε ὅ,τι σᾶς συμβουλεύω, ἐσεῖς θὰ ἔχετε τὴν ἁμαρτία.

εφημερίδα «Χριστιανικῆ Σπίθα»

Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη