Λυκοποιμένες σε μόνιμη διαστρέβλωση της αλήθειας…

 

“Οἱ πεπτωκότες ἱεράρχες μας πάντως, ἄν μή τι ἄλλο, δείχνουν νά ἔχουν ἀπωλέσει πλήρως ἀκόμη καί τήν ἰκανότητά τους νά ἐλίσσονται καί νά ὑποκρίνονται”…


Μέ ἕνα ἀκόμη ἀπαράδεκτο κουρελόχαρτο ἡ φερόμενη ὡς Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἐπιβεβαίωσε καί πάλι προχτές τή βαρύτατη πτώση της.

Ἕνα κουρελόχαρτο πού ἐκφωνήθηκε σέ πολλές ἐκκλησίες (εὐτυχῶς ἀρκετοί ἦταν και ἐκεῖνοι οἱ ἱερεῖς πού ἀρνήθηκαν νά τό διαβάσουν) καί πού ἀποτέλεσε μία ἀκόμη διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας: αὐτή τή φορά ὄχι στό πεδίο τῆς μολυσματικῆς μασκο-εμβολιαστικῆς «θεολογίας», ἀλλά τῆς πλήρους σύμπλευσης μέ τό νεοταξικό ἀφήγημα τῆς δυτικῆς ἀχρειότητας στό θέμα τῆς Οὐκρανίας καί τῆς ξεδιάντροπης στήριξης στόν ρασοφόρο συρφετό τοῦ Ἐπιφανίου. Ἕνα συρφετό καθηρημένων ἤ καί ἐντελῶς ἀχειροτόνητων παλιάτσων, φορτωμένων μέ ὅ,τι ἠθικό σκάνδαλο μπορεῖ νά βάλει ἀνθρώπου νοῦς, πού ἔχουν κάνει ἐδῶ καί λίγα χρόνια κανονική κατάληψη καί ἀντιποίηση ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, μέ τίς «εὐλογίες» τοῦ Πάιατ καί τοῦ ἀχαρακτήριστου Βαρθολομαίου, μέ τήν πλήρη κοινωνία μέ Παπικούς καί Οὐνίτες, καθώς καί μέ τήν τρομοκρατική ἔνοπλη στήριξη τῶν νεοναζί τοῦ φυτευτοῦ οὐκρανικοῦ καθεστῶτος.  
       Ἀπό τή ρητορική μάλιστα τῶν Ἑλλαδιτῶν λυκοποιμένων προκύπτει ὅτι πλέον ἔχουν ξεπεράσει καί τήν ἕως πρότινος ἀμφίγνωμη ἀμηχανία ἀπέναντι στήν ἐκκλησιαστική κατάσταση τῆς Οὐκρανίας (μέ τήν ὕπαρξη μίας νόμιμης Ἐκκλησίας ὑπό τόν Ὀνούφριο καί μίας ἔκνομης καί σχισματικῆς) καί πλέον ἀναγνωρίζουν μόνο τόν Ἐπιφάνιο, ἐνῶ ὁ Ὀνούφριος ἀποσιωπᾶται πλήρως. Ἀνήμερα μάλιστα τῆς ἑορτῆς τοῦ μεγάλου ὑπερμάχου τῆς Ὀρθοδοξίας Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ αὐτό (ἐκκωφαντικά εὔγλωττη πράγματι ἡ σημειολογία). Καί ἀρκοῦμαι στά παραπάνω, χωρίς νά σχολιάζω κἄν τήν ἄκρως ὑποκριτική ἀντιπολεμική κλαψο-αγαπολογία πού διέπει ὅλο τό κείμενο (καί πού – σύν ὅλοις τοῖς ἄλλοις – βεβαίως «ξεχνάει» ἐπιλεκτικά τά θύματα ὄχι μόνο ἄλλων σύγχρονων πολέμων ἀπό τούς νατοϊκούς ἐγκληματίες, ἀλλά καί τῶν νεοναζιστικῶν οὐκρανικῶν συμμοριῶν ἐδῶ καί ὀκτώ ὁλόκληρα χρόνια). 

       Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν ἕνα ἐπιπλέον τεκμήριο μίας ἀπερίγραπτης κατάντιας πού δέν συντελέστηκε ἀσφαλῶς τώρα, ἀντιθέτως εἶναι κατάσταση παλαιά, ἀλλά ἀπλῶς τώρα – μέ ἀφορμή τόν κορωνοϊό καί τό Οὐκρανικό – ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά ἀποκαλυφθεῖ, ρίχνοντας κάθε μάσκα καί κάθε φύλλο συκῆς. Ἄραγε, μωραίνει Κύριος οὔς βούλεται ἀπολέσαι; Οἱ πεπτωκότες ἱεράρχες μας πάντως, ἄν μή τι ἄλλο, δείχνουν νά ἔχουν ἀπωλέσει πλήρως ἀκόμη καί τήν ἰκανότητά τους νά ἐλίσσονται καί νά ὑποκρίνονται. Σκέτα φερέφωνα τοῦ κοσμικοῦ ἀντίχριστου καθεστῶτος πλέον, σέ ἀποκαλυπτική φάση ταπεινωτικῆς ἀποϊεροποίησης, ἄγαρμπα καί μονοκόμματα καθημερινοί κήρυκες κακοδοξίας καί πλάνης, πού ὅταν δεν προκαλοῦν ὀργή και ἀγανάκτηση, προκαλοῦν ἀπλῶς τόν οἶκτο. Καί τό χτεσινό ἔγγραφο συνοδικό κουρέλι τό ἀπέδειξε δυστυχῶς γιά μία ἀκόμη φορά…

Πηγή: katanixi.gr
Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη