Ιεροσολύμων Θεόφιλος: Να επιδιώξουν τον διάλογο και την ενότητα και να επικρατήσει διαρκής ειρήνη

 


Κάλεσμα για προσευχή και ειρήνη του κόσμου και του Ουκρανικού λαού απηύθυνε με μήνυμα προς όλους τους Χριστιανούς ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

Μετά εγκαρδίου σεβασμού, παρακολουθούμεν την οδυνηράν κρίσιν εις την χώραν της Ουκρανίας κατά τας τελευταίας ημέρας και ανησυχούμεν βαθέως διά τον ανθρώπινον πόνον πάντων των εν Χριστώ αδελφών ημών.

Η ισχυροτέρα δύναμις του Χριστιανού είναι η προσευχή. Ως εκ τούτου, μετ’ άλλων Χριστιανών Ηγετών εις όλον τον κόσμον, καλούμεν πάντας τους Χριστιανούς να συμμετάσχουν εις την προσευχήν διά τον κόσμον μας και διά τον λαόν της Ουκρανίας

Εδώ εις την Ιερουσαλήμ υψούμεν τας προσευχάς Ημών εις τον τόπον της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε ο Θεός να δίδη σοφίαν και θάρρος εις πάντας τους ηγέτας και εις τα ενδιαφερόμενα μέρη. Είθε να φωτίζη την διάνοιαν αυτών, ώστε να επιδιώξουν τον διάλογον και την ενότητα και να επικρατήση διαρκής ειρήνη.

Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη