Ομιλία κατά την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού - 9/6/2016Δεσποτική εορτή αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί σήμερα, και όπως λέει το τροπάριο «ανελήφθης εν δόξει Χριστέ ο Θεός ημών. χαροποιήσας τους μαθητάς, τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος». Ήδη σαράντα ημέρες από την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και όπως γνωρίζουμε όσοι έχουμε ζήλο για το Θεό και ενδιαφερόμεθα για την σωτηρία μας και μελετούμε και το Άγιο Ευαγγέλιο και τους Αγίους Πατέρες, ο Χριστός επι σαράντα ημέρες εμφανιζόταν και διέτριβε και συνομιλούσε με τους μαθητάς του. Πιστοποιώντας έτσι την ένδοξη Ανάστασή Του ότι δηλαδή αναστήθη και σωματικώς. Γιατί στην αρχή οι μαθητές εφοβούντο και ενόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα, οτί βλέπουν πνεύμα. Και ο Χριστός τους είπε κοιτάξτε είμαι από σάρκα και οστά, δεν είμαι πνεύμα. Και για να τους δώσει να καταλάβουν ότι είχε αναστηθή σωματικώς έκατσε και έφαγε μαζί τους όπως λέει το αναστάσιμο Ευαγγέλιο, ψάρι και κηρήθρα από μέλι. Και έτσι εμφανιζόταν στους μαθητές και μιλούσε για τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών.

Δεν μας τα έχουν γράψει αυτά οι μαθητές, δεν τα έχουν δει. Αυτά τα έζησε μόνο η χορεία των 11 μαθητών πλην του Ιούδα Ισκαριώτη.  Επίσης ο Χριστός εμφανιζόταν και στην μητέρα του. Κατά την διάρκεια των εμφανίσεων Του ο Χριστός νουθετούσε και έδειχνε τον δρόμο που πρέπει να περπατήσει ο άνθρωπος αλλά και οι μαθητές του για να γίνουν πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Και έτσι σαράντα ημέρες μετά την Ανάσταση έρχεται μαζί τους περπατάνε και τους οδηγεί στην Βηθανία εις το όρος των ελαιών όπου εκεί αφου τους ενουθέτησε και τους είπε: ότι εγω τώρα πρέπει να φεύγω διότι αν εγώ δεν απέλθω δεν θα έλθει ο Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας -το Άγιο Πνεύμα δηλαδή- το οποίο θα σας βαπτίσει. Μπορεί να ήταν βαπτισμένοι δι ύδατος από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και όπως γνωρίζουμε από την παράδοση ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εβάπτισε την Υπεραγία Θεοτόκο και ο Απόστολος Πέτρος όλους τους Αποστόλους. Αλλά τώρα θα έρθει και το Άγιον Πνεύμα, εν ήδη περιστεράς, να σας βαπτίσει και δια πνεύματος για αυτό να είστε πάντα συγκεντρωμένοι εις τα Ιεροσόλυμα εις το ίδιο μέρος όπου εκεί θα κατέλθει το Πνεύμα της Αληθείας, ο Παράκλητος, όπου αυτός θα σας μάθει πάσαν την αλήθεια και θα οδηγεί τα βήματα σας. Τα βήματα ουσιαστικά της Εκκλησίας.

Το Άγιον Πνεύμα οδηγεί τα βήματα της Εκκλησίας. Και τι είναι εκκλησία; Είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα και οι πιστοί οι οποίοι προσέρχονται για να αγιαστούν με το σώμα και το αίμα του Χριστού και για να γίνουν και αυτοί όπως και οι Απόστολοι, φωτιζόμενοι από το Άγιο Πνεύμα, πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών και να αναληφθούν εις τους ουρανούς προτού ακόμα πεθάνουν σωματικώς. Να αναληφθούν πνευματικώς και το πνεύμα τους ο νους τους και η ψυχή τους να είναι συνέχεια εις την Βασιλεία του Θεού. Να θεωρούν και να γνωρίζουν τα της Παναγίας Τριάδος, των Αγίων αγγελικών Ταγμάτων, της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων ανδρών και γυναικών οι οποίοι ευρίσκονται εις την Βασιλεία του Θεού και ακαταπαύστως δοξολογούν τον Θεό. Γι αυτό και οι Πατέρες εν τη γη προσεύχονται συνέχεια: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με! Αυτή είναι η αδιάλειπτη ευχή. Όπως στην Βασιλεία των Ουρανών οι Άγγελοι βλέπουν και ατενίζουν το πρόσωπο του Χριστού και ακατάπαυστα υμνολογούν τον Θεό έτσι και η επι της γης στρατευόμενη Εκκλησία, δηλαδή οι πιστοί, πρέπει ακαταπαύστως να προσεύχονται, να υμνούν και να δοξολογούν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και αυτό γίνεται δια Αγίου πνεύματος μέσα εις τα μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και αφού τους έδωσε εντολή, μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, να πορευθούν και να μεταδώσουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως αλλά και της Αναλήψεως σ’ όλη την οικουμένη ήρθε μια νεφέλη και άρχισε σιγά-σιγά να ανεβαίνει ο Χριστός εις τους ουρανούς. Ανέβαινε ανέβαινε και οι μαθητές τον εθεωρούσαν εως ότου χαθεί από τα μάτια τους και επέστρεψαν οι μαθητές εις την Ιερουσαλήμ έχοντας χαρά μεγάλη αφού τους ενεφανίσθησαν δύο άγγελοι και τους είπαν: Τι κοιτάτε άνδρες Γαλιλαίοι; Αυτόν τον οποίο βλέπετε να φεύγει τώρα εις τους ουρανούς θα έρθει πάλι αλλά όχι όπως τώρα, που δεν πήρε κανείς χαμπάρι παρά ελάχιστοι. Τότε θα έρθει πάλι με δόξα μεγάλη και φοβερή, με τους αγγέλους και με τον Τίμιο Σταυρό που θα προηγείται. Θα είναι όλες οι ουράνιες, αναρίθμητες, άπειρες για τα μέτρα τα δικά μας αγγελικές δυνάμεις και ο Χριστός επάνω στον θρόνο όπου θα κρίνει όλες τις φυλές της γης. Και έτσι είχαν χαρά μεγάλη οι Απόστολοι και επέστρεψαν εις τα Ιεροσόλυμα και ήταν εκεί εις το υπερώο όπου σε λίγο, σε δέκα μέρες θα κατέβει το Άγιο Πνεύμα εν ήδη περιστεράς, θα καθίσει επάνω επι των κεφαλών αυτών και από τότε οι Απόστολοι αφού θα ανοιχθούν κι άλλο οι πνευματικοί τους οφθαλμοί και θα μάθουν πάσαν την αλήθειαν δια Αγίου Πνεύματος και το τι λένε οι Άγιες Γραφές και τα λόγια του Χριστού. Θα βγουν και θα κυρήξουν πρώτα εις τα Ιεροσόλυμα και κατόπιν σ’ όλη την οικουμένη έχοντας ένα μόνο όπλο: την δύναμη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Διότι αν δεν ανέβαινε ο Χριστός στον ουρανό και παρέμενε δεν θα ερχόταν το Άγιο Πνεύμα. Ανέβηκε εκάθισε εις τα δεξιά του Θεού και Πατρός εκεί όπου ήταν από πριν, προτού γίνει άνθρωπος πριν την σύλληψη του. Τώρα ανεβαίνει και κάθεται στα δεξιά του Θεού και ως άνθρωπος. Δια του Χριστού που ανελήφθη θεώθηκε η ανθρώπινη φύσις. Και έτσι κατήργησε την κατάρα εκείνη της τιμωρίας του Αδαμ και της Ευας και πλεόν ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για όσους ανθρώπους θέλουν επι της γης να θεωθούν, να αναληφθούν στους ουρανούς και να γίνουν όμοιοι με τον αληθινό Θεό. Αυτό είναι το μήνυμα που προσκομίζει η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο και εν τέλει ο Χριστός στην οικουμένη. Ποιο είναι αυτό; Είναι η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Όπου ακόμα και ο άνθρωπος δι Αγίου Πνεύματος κατά χάριν γίνεται όμοιος με τον Θεό, εφόσον ο Χριστός εκάθισε εις τα δεξιά του Θεού και Πατρός και ως άνθρωπος, θέωσε την ανθρώπινή μας φύση.

Ας ευχαριστήσουμε και ας δοξολογήσουμε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί τον αληθινό Θεό. Ένας είναι ο αληθινός Θεός. Ο Τριαδικός! Και ένας Θεός εμφανίστηκε στους ανθρώπους επί της γης. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος! Δηλαδή ο Χριστός. Και ένας Θεός, το τρίτο πρόσωπο της Αγία Τριάδος, φωτίζει την οικουμένη και συντηρεί όλον τον κόσμο  και καθαγιάζει τα τίμια δώρα που φέρνετε στην εκκλησία και γίνονται σώμα και αίμα Χριστού, το οποίο κοινωνούν οι πιστοί, μαθαίνουν πάσα την αλήθεια και γνωρίζουν έτσι τον Πατέρα. Αυτή είναι η αληθινή δόξα, λατρεία και πίστη προς τον αληθινό Θεό. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια και μύθοι τα οποία οδηγούν τον άνθρωπο στην απόγνωση, στο σκοτάδι και στην απώλεια. Και δεν έχουν έτσι καθόλου φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και παραμένει ο άνθρωπος και σε αυτήν εδώ την ζωή, αλλά δυστυχώς και στην αιώνια ζωή μακριά από τον Θεό και μέσα στο σκοτάδι με την δική του επιλογή. Εμείς επιλέγουμε ή να σωθούμε ή να βρεθούμε μακριά από τον Θεό. Ο Θεός καθώς ακούει κρίνει. Εμείς διαλέγουμε από αυτήν εδώ την ζωή ή να αναληφθούμε εις τους ουρανούς δια Αγίου Πνεύματος ή να παραμείνουμε εδώ μακριά από τον Θεό και το Άγιο Πνεύμα και στην αιώνια ζωή και να μην μάθουμε και να μην γνωρίσουμε απολύτως τίποτα από αυτό το αιώνιο άκτιστο Φως της Θεότητος.


Ας ευχαριστήσουμε και ας δοξολογήσουμε τον αληθινό Θεό και να είμαστε πάντα εις τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τα μυστήρια είναι άπειρα. Αλλά και όλη η ζωή του ανθρώπου είναι ένα μυστήριο δι Αγίου Πνεύματος. Και να ευχόμεθα να μας χαρίζει ο Θεός τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος κάνοντας και εμείς όμως τα βήματα αυτά τα πνευματικά, ανεβαίνοντας αυτήν την σκάλα την πνευματική η οποία οδηγεί στον ουρανό. Αμήν! 


ιερομόναχος 
π. Γαβριήλ Σιδηρόπουλος

Δημοσίευση σχολίου (0)
Νεότερη Παλαιότερη